Kdy a jak získáte po vybodování zpět řidičský průkaz ?

Postup při žádosti o vrácení řidičského oprávnění po vybodování:

 • Přihlaste se v autoškole k přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • Doporučuje se nechat si vyhotovit na obecním úřadě obce s rozšířenou působností dle místa bydliště"Výpis z karty řidiče".
 • Předložit výpis v autoškole, aby provozovatel autoškoly přesně znal data, kdy můžete žádat o vrácení řidičského oprávnění. Je to důležité pro datum vašeho přezkoušení
 • Přezkoušení proběhne podle §45a zákona č. 247/2000 Sb.
 • Informace o rozsahu přezkoušení www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/947BDD20-B4A8-40DE-8081-2EDC4E678106/0/2022007160AS1Metodikac32007prezkousenizodbornezpusobi.doc
 • Pro přezkoušení platí přiměřeně §101 zákona č.361/2000 Sb. admin/files/File/Zakony/101.doc
 • Do autoškoly je vhodné se přihlásit max. měsíc před ukončením roční lhůty tak, abyste si domluvili případné kondiční jízdy a termín přezkoušení.
 • Žádná jízda ani přezkoušení z odborné způsobilosti se však nesmí uskutečnit dříve nežli den po výročí pozbytí řidičského oprávnění.
 • Doklad o odborné způsobilosti podle §101 odst.4 písm. b) zákona o silničním provozu nesmí ke dni podání žádosti být starší než 30 dní!
 • Přezkoušení je zpoplatněno správním poplatkem 700 Kč
 • Autoškola může řidiči nabídnout výuku a výcvik jako přípravu na přezkoušení
 • Cena za přezkoušení je smluvní dle zákona č.526/1990 Sb. o cenách
 • Novinka od 1.8.2011 - k žádosti o vrácení řidičského oprávnění je třeba přiložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření
 • Informace o postupu při vrácení ŘP


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019